white statuary quartz

white statuary quartz cut to sizes