white quartz remnants

Producing white quartz remnants